Politica privind protecția vieții private și a datelor 

 

 

Politica privind protecția vieții private și a datelor 

 

 

          Conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, Dafi Dition S.R.L denumită în continuare, Dafi, îi informează pe Utilizatorii Platformei sale online asupra Politicii privind protecția vieții private și a datelor, pe care societatea o aplică tratamentului datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori în mod voluntar pentru accesarea site-ului www.dafi.ro și a aplicației mobile corespunzătoare.

          Dafi Dition denumita in continuare Dafi - societatea Dafi Dition S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Craiova, Bld Oltenia, Nr 13, Bl.146F,Ap.17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/927/2016, CUI 28431682, atribut fiscal RO, capital social: 400 Ron, e-mail: sorinzam@yahoo.com .

          Punând la dispoziția Dafi informațiile sale cu caracter personal prin formularele electronice de pe site-ul societății sau din aplicație, Utilizatorul își oferă în mod expres consimțământul ca Dafi să gestioneze aceste date conform condițiilor stabilite în această clauză din Politica privind protecția vieții private și a datelor în scopurile exprimate în continuare.

         Titularul acceptă și acordă în mod expres consimțământul său gratuit, expres, prealabil, informat și fără echivoc pentru Dafi, care deține baza de date, pentru a utiliza și prelucra informațiile personale și identificabile ale Titularului în cadrul prezentei politici.

         Înainte de a se înregistra pe www.dafi.ro , Utilizatorii trebuie să citească această Politică privind protecția vieții private și a datelor. Prin apăsarea butonului „Înregistrare”, Utilizatorii declară că au citit și consimt în mod expres la prezenta Politică privind protecția vieții private și a datelor.

 

        Cu acordul utilizatorului, Dafi poate colecta informațiile pe care le descrie mai jos. Utilizatorul autorizează Dafi să colecteze, să acceseze, să înregistreze, să organizeze, să păstreze, să conserve, să elaboreze, să modifice, să extragă, să consulte, să utilizeze, să blocheze,  să modifice , sa ștearga și, în general, prelucreze datele personale.

        Confidențialitatea informațiilor deținătorului este foarte importantă pentru Dafi. Din acest motiv sunt luate măsuri de precauție pentru protejarea informațiilor dvs., folosind cele mai complete și eficiente mecanisme de securitate a informațiilor pentru protecția informațiilor.

        Drepturile de acces, anulare și rectificare a informațiilor personale

        1.1. Titularul își exercită drepturile de a accesa datele sale care sunt în posesia Dafi, cunoaște caracteristicile tratamentului lor, le rectifică în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete, solicită ștergerea acestora sau anularea informațiilor personale (definite ulterior), inclusiv a adresa de e-mail, precum și să se opună prelucrării acestora și să fie informați cu privire la transferurile de informații personale efectuate, toate în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

         Pentru a exercita drepturile menționate mai sus, titularul trebuie să depună o cerere prin secțiunea de asistență disponibilă prin aplicație. Cererea respectivă în termenii stabiliți prin regulament trebuie sa includa inclusiv următoarele date: numele titularului și a adresei sau a altor mijloace pentru a primi un răspuns; documente care dovedesc identitatea dvs.  descrierea clară și precisă a datelor cu privire la cei care încearcă să-și exercite drepturile și alte elemente sau documente care facilitează obtinerea datelor.

         Dafi va notifica terților cărora le-a transferat datele titularului, cu toate acestea, acesta nu va fi responsabil pentru actele terților. În plus, Dafi va acționa în termenii legali.

         1.2. Titularul garantează și răspunde, în orice situatie asupra veridicității, exactității, validității și autenticității informațiilor personale furnizate, și se angajează să le păstreze în mod corespunzător actualizate.

         1.3. Odată înregistrat în Dafi, titularul de date poate examina și modifica informațiile pe care le-a trimis către Dafi în timpul procesului de înregistrare, inclusiv:

         -adresa de utilizator și e-mail. În pofida modificărilor pe care le faceți, Dafi va păstra informațiile personale anterioare din motive de securitate și de control al fraudei.

         -Informații de înregistrare, cum ar fi: adresă, oraș, judet, cod poștal, număr de telefon mobil, număr de telefon fix, e-mail etc.

          1.4. Dafi va păstra Informațiile personale ale deținătorului pentru o perioadă de doi (2) ani pentru a rezolva litigiile sau revendicările, a detecta probleme sau incidente și a le rezolva și va respecta prevederile Termenilor și Condițiilor. Dafi poate modifica această Politică și/sau practicile de trimitere a e-mailurilor. În cazul în care Dafi modifică Politica, va notifica titularului publicând o versiune actualizată a Politicii în această secțiune sau trimitând un e-mail sau informând-o pe pagina principală sau în alte secțiuni ale Aplicației. Titularul trebuie să decidă dacă acceptă sau nu modificările aduse Politicii. În cazul în care Titularul nu acceptă noii termeni și condiții ale Politicii, poate sterge contul .

          1.5. Dacă Titularul consideră că nu a fost tratat în exercitarea drepturilor sale, poate depune o plângere la Direcția de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.

           Informații personale

          2.1. Pentru a accesa aplicația Dafi, deținătorii de date trebuie să  se înregistreze, furnizând anumite date personale complete și exacte. Dafi poate solicita, colecta și stoca următoarele informații personale: porecla sau pseudonim (numele titularului de date) pentru a opera pe site-ul Dafi, prenumele și numele, documentul sau numărul de identificare valabil, informațiile de contact  (cum ar fi: numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail etc.) (în continuare, „Informații personale”). Dafi poate confirma Informațiile personale furnizate accesând entități publice, companii specializate sau centre de risc, pentru care titularul datelor o autorizează în mod expres. Informațiile obținute de Dafi de la aceste entități vor fi tratate în mod confidențial.

         2.2. Titularul datelor care este înregistrat în Dafi prin contul său personal, consimte în mod expres că Dafi are acces, în orice moment, la toate informațiile conținute în contul său personal, inclusiv în special, dar fără a se limita la, informații personale, informații despre interesele, gusturile, contactele și orice alt conținut găzduit pe contul dvs. personal.

         Utilizarea informațiilor personale

         3.1. Pentru a furniza eficient serviciul și pentru ca titularul să aplice rapid și ușor la servicii, Dafi necesită anumite informații personale, inclusiv o adresă de e-mail. Colectarea de informații permite  să ofere serviciile și funcționalitățile care se potrivesc cel mai bine nevoilor sale.

          Dezvoltare studii interne cu privire la interesele, comportamentele și demografiile titularului pentru a înțelege mai bine nevoile și interesele acestora și să ofere servicii mai bune sau să furnizeze informații conexe.

          În plus, autorizați Dafi să utilizeze Informațiile dvs. personale pentru:

          a trimite informații sau mesaje către utilizator prin e-mail, sms (mesaje text și / sau orice alt tip de dispozitive mobile, despre publicitate sau promoții, bannere, care interesează titularul, știri despre Dafi. Utilizatorul poate solicita sa fie exclus din listele pentru trimiterea de informații promoționale sau publicitare, prin secțiunea suport disponibila pe platformă.

          În cazul în care nu acceptați detaliile din procesarea datelor cu caracter personal, acest lucru nu va afecta alți utilizatori .

          Datele dvs. personale vor fi utilizate numai în scopuri limitate, așa cum sunt prezentate în prezentul document.

          3.2. Dafi va împărtăși Informații personale (inclusiv adresa de e-mail) cu furnizorii de servicii sau companiile de externalizare sau cu companiile cu care Dafi are o relație de colaborare sau de alianță, care ajută la îmbunătățirea sau facilitarea operațiunilor prin  Dafi. Dafi se va asigura că sunt îndeplinite anumite standarde, prin semnarea unor acorduri sau acorduri al căror scop este confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului. În unele cazuri, acești furnizori de servicii vor colecta informații direct de la utilizator (de exemplu, dacă le cerem să efectueze studii sau cercetari de piata). În astfel de cazuri, puteți primi o notificare despre participarea unui furnizor de servicii la astfel de activități, și va fi la latitudinea utilizatorului ce informații dorește să furnizeze și utilizările suplimentare pe care furnizorii decid să le facă. În cazul în care utilizatorul furnizează, din proprie inițiativă, informații suplimentare furnizorilor de servicii menționați direct, acești furnizori vor utiliza aceste informații în conformitate cu propriile politici de confidențialitate. Dafi nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a informațiilor personale ale titularului realizate de companii sau site-uri de internet care acționează singure.

          3.3.Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că Dafi poate dezvălui sau partaja Informații personale cu terți care sunt furnizori de servicii sau companii aliate, afiliați sau asociați cu Dafi. Dacă nu doreste, va fi nevoie de o solicitare a titularului de date în acest sens.

          3.4. Dafi contractează servicii cloud prin Amazon Web Services.

          Confidențialitatea informațiilor personale

         4.1. Odată înregistrat în Aplicație, Dafi nu va vinde, schimba, închiria sau partaja informațiile personale ale titularului, cu excepția formelor stabilite în această politică. În pofida celor de mai sus, utilizatorul consimte în mod expres că Dafi transferă integral sau parțial informațiile personale către oricare dintre companiile controlate sau legate de Dafi, la orice titlu și la momentul, forma și condițiile pe care le consideră pertinente. Dafi va depune toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea informațiilor personale. În pofida celor de mai sus, se poate întâmpla ca în baza ordinelor judiciare, atunci când este permisă de lege, sau în cazul prevenirii spălării banilor sau finanțării terorismului, Dafi poate dezvălui informații personale autorităților sau terților fără consimțământul utilizatorului.  

         Parolă personală

         5.1. Pentru a accesa serviciile rezervate numai utilizatorului înregistrat în mod corespunzător, utilizatorul va avea o parolă personală. Cu ajutorul acesteia puteți angaja și califica serviciile furnizate de terți prin Aplicația Dafi. Titularul trebuie să păstreze această parola în confidențialitate absolută și, în niciun caz, nu trebuie să o dezvăluie sau să o împărtășească cu alte persoane.

         5.2. Utilizatorul va fi responsabil pentru toate actele care au loc prin utilizarea numelui și a parolei titularului de date, care include preluarea plății taxelor care pot fi acumulate sau pentru daunele pe care ceilalți utilizatori le pot suferi. Din acest motiv dacă, din orice motiv, un titular de date consideră că cineva îi poate cunoaște parola, trebuie să o modifice introducând opțiunea de modificare prevăzută în acest scop în platforma Dafi.

         Minori

         6.1. Cererea se adresează exclusiv persoanelor de peste 18 ani, prin urmare, intrarea persoanelor sub 18 ani este limitată . În pofida celor de mai sus, Dafi își rezervă dreptul de a verifica, prin mijloacele pe care le consideră cele mai adecvate, vârsta reală a oricărui titular de date.

         6.2. La suspiciunea că un deținător al datelor din cerere este sub 18 ani și că a falsificat datele necesare pentru acces, Dafi poate refuza accesul la serviciile oferite.

         Cerințe legale

         7.1. Dafi va coopera cu autoritățile competente și cu alte terțe părți pentru a asigura respectarea legilor. Dafi poate dezvălui informațiile personale ale titularului fără acordul său numai atunci când este permisă de lege, cerută prin ordin judecătoresc sau în cazurile de prevenire a spălării banilor sau a finanțării terorismului sau a cazului în care titularul respectiv participă la activități ilegale. În astfel de situații, Dafi va colabora cu autoritățile competente pentru a proteja integritatea și securitatea comunității și a titularilor de date.

         Securitatea și stocarea informațiilor personale

         8.1. Dafi este obligat să respecte toate reglementările privind măsurile de securitate aplicabile datelor cu caracter personal. În plus, Dafi va folosi standardele industriei în protecția confidențialității informațiilor dvs. personale, inclusiv, prin măsuri firewall și Secure Socket Layers („SSL”). Dafi consideră informațiile personale ale deținătorului drept un activ care trebuie protejat de orice pierdere sau acces neautorizat. În acest scop, Dafi folosește diverse tehnici de securitate pentru a proteja aceste date împotriva accesului neautorizat în interiorul sau în afara companiei. În pofida celor de mai sus, consideram că internetul este un sistem deschis, cu acces public.

         8.2. Titularul cunoaște și acceptă în mod expres că Dafi, sa colecteze, stocheze și monitorizeze în cele din urmă schimbul de mesaje și e-mailuri între utilizatori, realizate în cadrul Aplicației Dafi, cu unicul obiectiv de a contribui la securitate relațiilor și comunicațiilor care se dezvoltă prin aplicație.

         8.3. Dafi nu este responsabil pentru interceptări ilegale sau încălcarea sistemelor sau bazelor sale de date de către persoane neautorizate. Dafi nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a informațiilor obținute prin aceste mijloace.

         8.4. Informațiile personale ale titularului vor fi stocate în baza de date Dafi, care se regăsește într-un fișier sau suport automat de date cu caracter personal. Fișierul de date cu caracter personal sau suportul deținătorilor de date Dafi se află în Romania.

         Schimbarea preferințelor prin e-mail

         9.1. Fără a deranja, Dafi dorește să-l țină la curent pe utilizator în permanență cu privire la promoții, știri, modificări etc. Utilizatorul poate selecta e-mailurile și informațiile promoționale pe care ar dori să le primească de la Dafi, cu condiția ca titularul să își fi dat acordul pentru a primi aceste informații.

         9.2. În cazul în care utilizatorul nu dorește să primească e-mailurile menționate, se poate dezabona modificându-și preferințele în e-mail, urmând instrucțiunile pe care Dafi le furnizează în comunicările sale sau accesând Contul său personal. În acea secțiune, titularul de date poate selecta preferințele, astfel încât acestea să fie luate în considerare de Dafi în comunicările viitoare sau prin trimiterea preferințelor prin poștă la adresa indicată în aceste politici de confidențialitate.

Această politică de confidențialitate se aplică din momentul în care titularul își dă acordul.

 

 

Ai mai multe intrebari? Contact